Klassieke homeopathie

Het principe van de klassieke homeopathie is iemand weer in evenwicht brengen met een homeopathisch middel. Dit bestaat uit een sterk verdunde vorm van de oorspronkelijke stof. Het middel werkt voornamelijk energetisch. Voor ieder persoon wordt, voor dat moment, een specifiek passend middel gezocht. De werking daarvan kan energetisch zo diepgaand zijn, dat de oorzaak van de verstoringen en klachten gevonden en aangepakt kan worden.

Iedereen ervaart klachten en situaties op een eigen manier. Voor de homeopaat is het belangrijk hier inzicht in te krijgen om zo een geneesmiddel te vinden dat specifiek op die persoon is afgestemd. Tijdens het gesprek wordt er gevraagd naar klachten, gewoontes, voorkeuren, antipathieën, eet- en slaappatroon, karaktertrekken, angsten, dromen, veranderingen in het leven, aanleg in de familie, etc.

Hieruit ontstaat een beeld van de client waarbij het specifieke homeopathische geneesmiddel mogelijk de kern van raakt waardoor de client meer inzicht krijgt en tot verandering over kan gaan; óf waardoor er op korte of langere termijn een verbeterende of genezende reactie optreedt.

Voorbeeld uit de praktijk

Een jongen van vier kwam op consult met grote wratten op zijn voetzolen. Na een uitgebreid gesprek met hem en zijn moeder bleek hij veel moeite te hebben met de scheiding van zijn ouders. Hij kreeg een homeopathisch middel dat paste bij zijn karakter (o.a. hoe hij omging met de scheiding). Ook gaf zijn moeder hem extra ruimte om zijn ongenoegen te kunnen uiten. Na korte tijd werden de wratten zwart en kleiner. Enkele weken daarna waren ze helemaal verdwenen.

Homeopathie kan helpen bij

Psychische problemen Acute klachten Chronische aandoeningen
 • Depressie
 • Angsten
 • Trauma’s
 • Autisme
 • Gedragsstoornissen
 • Koorts, griep
 • Allergiën (b.v. hooikoorts)
 • Zwangerschapsklachten
 • Diarree, verstopping
 • Pijn, ontstekingen

 

 • Migraine, hoofdpijn
 • Eczeem
 • Ontstekingen (ziekte van Pfeiffer)
 • Reumatische klachten
 • Astma
 • Vermoeidheid, CVS
 • Slaapproblemen
 • Hormonale problemen