Is homeopathie echt of nep?

ellen vrins - pixabay

Tegenstanders van homeopathie beweren dat iedere klinische verbetering een placebo-effect is: de patiënt gelooft in de behandeling wat zorgt voor een natuurlijk herstel. Toch is van homeopathische middelen herhaaldelijk aangetoond dat ze meetbare effecten hebben in niet-menselijke biologische systemen, iets wat het placebo-effect uitsluit. Verder wordt homeopathie in Europa steeds vaker toegepast in de biologische … Read more

Homeopathie verklaard

ellen vrins - pixabay

Homeopathie kan zeker wetenschappelijk verklaard worden. Er zijn inmiddels genoeg brede onderzoeken die kunnen aantonen dat homeopathie wel degelijk effect heeft. Dit is niet alleen wetenschappelijk aangetoond, maar ook in de praktijk, niet alleen de mens, maar ook bij dier en plant. Maar hoe werkt homeopathie precies en hoe kunnen we hiermee de critici de … Read more

Verbluffende resultaten bij homeopathie

ellen vrins - pixabay

Waarom zijn de resultaten uit de gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) zo onbevredigend? Volgens sommige experts hebben de onderzoeken zelf juist grote beperkingen. Elk jaar worden er maar liefst 18.000 RCT’s over conventionele geneesmiddelen gepubliceerd. Maar door ‘onvoldoende deugdelijk bewijs’ hebben deze onderzoeken meestal ‘weinig waarde voor de klinische praktijk’. Verbluffende resultaten bij homeopathie ‘Zelfs als … Read more

Homeopathie vs Wetenschap

ellen vrins - pixabay

Uiteraard maakt de slechte wetenschappelijke onderbouwing van de conventionele geneeskunde de zaak voor homeopathie niet per se sterker. En inderdaad werd de Britse regering vorig jaar onder druk gezet door lobbyist Simon Singh, oprichter van de Good Thinking Society en bestuurslid van Sense about Science. Singh dreigde met een ‘rechterlijke toetsingsprocedure’ om de homeopathie op … Read more

Homeopathie bij infecties

ellen vrins - pixabay

Aandoeningen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat homeopathie beter werkt dan conventionele geneesmiddelen zijn infecties van de bovenste luchtwegen. Voorbeelden zijn griep, hoesten, verkoudheid en keelpijn. Deze kwalen zijn verantwoordelijk voor veel huisartsbezoeken en vormen een grote kostenpost voor de zorg. Een gewone huisarts kan alleen een conventioneel geneesmiddel voorschrijven, dat vaak niet eens werkt. Maar … Read more

Is homeopathie toeval?

ellen vrins - pixabay

Natuurlijk kun je zulke verhalen toeschrijven aan een extreem placebo-effect of zelfs toeval, maar ze komen vaker voor. Neem nu het verhaal van Brian Kaplan, een andere regulier opgeleide arts: ‘Ik had een vrouw van middelbare leeftijd onder behandeling voor artrose [gewrichtsslijtage], die dagelijks het homeopathische middel Argentum Metallicum 6C gebruikte. Ze was erg opgetogen … Read more

‘Homeopathie kan niet waar zijn’

ellen vrins - pixabay

‘Dit soort taalgebruik leidt tot een dialoog tussen doven’, zegt Noel Thomas, een huisarts uit Zuid-Wales. ‘Tegenstanders hameren erop dat het nog steeds niet is gelukt een effect te vinden dat groter is dan een placebo-effect’‚ in het klinische onderzoek naar homeopathie. Maar dat klopt niet. Het is frustrerend om te zien dat de belangen … Read more

Sceptisch over homeopathie

ellen vrins - pixabay

‘Homeopathie is onzin’, althans volgens sceptici en wetenschappers. Sommige artsen noemen het ‘klinkklare onzin’, wetenschappers noemen het ‘onwaarschijnlijk’ en weer anderen zeggen dat het onmogelijk kan werken, aangezien het elke wetenschappelijke wet overtreedt die ze kennen. Velen uit die hoek zijn sceptisch over homeopathie. Toch zijn er veel artsen die dagelijks homeopathische middelen voorschrijven. Waarom … Read more